Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí của lãnh đạo Công ty

Ngày 5/12/2017, Giám đốc Công ty đã có Quyết định số 1130/QĐ-DKNĐ về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí

Theo đó, bà Nguyễn Thị Hoa Dung, Phó Giám đốc Công ty sẽ được nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 1/1/2018.
Quý cổ đông có thể tải về các tài liệu liên quan ở đây:
Quyết định
Công bố thông tin

Quyết định Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 33.010
Xăng E5 RON 92-II 31.730
Dầu DO 0,05S-II 29.600
Giá từ 15h00 ngày 13/06/2022

Giá dầu thế giới