Giới thiệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU DẦU KHÍ NAM ĐỊNH

Tên Tiếng Anh : NAM DINH PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ :Số 36 đường Phùng Khắc Khoan – phường Trường Thi – TP. Nam Định – tỉnh Nam Định

Điện Thoại : 0228.3863650 – Fax : 0228.3863650

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định được thành lập tại Đại hội cổ đông lần thứ 1 ngày 15/10/2010

Cổ đông sáng lập:

  • Tổng Công ty Dầu Việt Nam
  • Ngân hàng Thương mại CP Đại Dương (OCEAN BANK)
  • Công ty CP Thương mại vận tải Trung Dũng

Ngành nghề kinh doanh chính : Kinh doanh, vận chuyển các sản phẩm xăng, dầu …

Quy mô:

  • 01 Kho trung chuyển Xăng dầu công suất 6000 m3
  • 32 Cửa hàng Xăng dầu
  • 11 Xe bồn vận chuyển Xăng dầu

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới