PVOIL Nam Định thông qua Nghị quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ngày 30/6/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã có Nghị quyết số 766/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty, cụ thể:

– Họ tên người miễn nhiệm: Nguyễn Ngọc Phúc

– Chức danh miễn nhiệm: Thành viên HĐQT

– Lý do miễn nhiệm:

+ Ông Nguyễn Ngọc Phúc không còn là đại diện vốn của Cổ đông lớn – Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP tại Công ty;

+ Ông Nguyễn Ngọc Phúc nghỉ hưu theo quy định từ ngày 01/7/2021

 

Quý cổ đông quan tâm mời download tài liệu tại đây: download

Thông báo Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới