Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 23.490
Xăng E5 RON 92-II 22.460
Dầu DO 0,05S-II 19.680
Giá từ 15h00 ngày 21/3/2023

Giá dầu thế giới