Hội đồng quản trị

Họ và tên: Tôn Quốc Bình
Ngày sinh: 10/05/1971
Quê quán: Thụy Phương – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế
Chức vụ: Thành viên điều hành HĐQT – Giám đốc
Điện thoại: 0915225789
Số cổ phần đại diện: 2.333.333 cổ phần (Tổng Công ty Dầu Việt Nam)
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Ngày sinh: 24/01/1980
Quê quán: Quỳnh Phụ – Thái Bình
Chức vụ: Uỷ viên HĐQT
Điện thoại:
– Số cổ phần đại diện: 500.000 cổ phần (Công ty cổ phần thương mại vận tải Trung Dũng)

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 30.570
Xăng E5 RON 92-II 29.520
Dầu DO 0,05S-II 27.180
Giá từ 15h00 ngày 01/05/2022

Giá dầu thế giới