Ban kiểm soát

Họ và tên: Trần Đức Hùng
Ngày sinh: 09/03/1975
Quê quán: Thái Bình
Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát
Điện thoại:0961931975
Họ và tên: Bùi Thị Hải Yến
Ngày sinh: 09/08/1987
Quê quán: Thanh Hóa
Chức vụ: Thành viên – Ban kiểm soát
Điện thoại: 0983998551
Đơn vị đang công tác: Chuyên viên – Khối Nguồn vốn và Đầu tư – Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương – Số cổ phần sở hữu: 0 – Số cổ phần đại diện: 0

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới