Ban giám đốc

Họ và tên: Tôn Quốc Bình
Ngày sinh: 10/05/1971
Quê quán: Thụy Phương – Hương Thủy – Thừa Thiên Huế
Chức vụ: Uỷ viên HĐQT – Giám đốc
Điện thoại: 0915225789
Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế ngoại thương. –  Số cổ phần đại diện: 2.333.333 cổ phần (Tổng công ty Dầu Việt Nam)
Họ và tên: Phan Trung Kiên
Ngày sinh: 19/05/1979
Quê quán: Huyện Bình Lục – Tỉnh Hà Nam
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0913290774
– Số cổ phần sở hữu: 6.000 cổ phần
Họ và tên: Cao Anh Tuấn
Ngày sinh: 13/11/1973
Quê quán: Huyện Kim Sơn – Tỉnh Ninh Bình
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0913292204
– Số cổ phần sở hữu: 7.287 cổ phần

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới