Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2021

Mời quý cổ đông download báo cáo tại đây: download

Thông báo Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 33.010
Xăng E5 RON 92-II 31.730
Dầu DO 0,05S-II 29.600
Giá từ 15h00 ngày 13/06/2022

Giá dầu thế giới