PVOIL Nam Định có tân chủ tịch HĐQT

PVOIL Nam Định có tân chủ tịch HĐQT

Ngày hôm nay, 5/7/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã diễn ra lễ công bố Nghị quyết bầu chủ tịch Hội đồng quản trị..

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 23.490
Xăng E5 RON 92-II 22.460
Dầu DO 0,05S-II 19.680
Giá từ 15h00 ngày 21/3/2023

Giá dầu thế giới