PVOIL Nam Định công bố thông tin “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020”

PVOIL Nam Định công bố thông tin “Báo cáo tình hình quản tị Công ty năm 2020”

Quý cổ đông mời download báo cáo tại đây: Download

Thông báo Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 33.010
Xăng E5 RON 92-II 31.730
Dầu DO 0,05S-II 29.600
Giá từ 15h00 ngày 13/06/2022

Giá dầu thế giới