Đoàn thể

Họ và tên: Trần Xuân Hạnh
Ngày sinh: 31/10/1977
Quê quán: Nam Định
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Công ty
Điện thoại: 0983103177
Chủ tịch Công đoàn Công ty – Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày sinh: 14/5/1987
Quê quán: Nam Định
Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên
Điện thoại: 0983628744
Bí thư Đoàn thanh niên Công ty

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 26.250
Xăng E5 RON 92-II 24.670
Dầu DO 0,05S-II 24.060
Giá từ 16h00 ngày 21/9/2023

Giá dầu thế giới