PVOIL sẽ kinh doanh đại trà xăng sinh học E5 từ 15/12/2017

Ngày 8/12 tại Hà Nội, Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức họp báo thông tin về việc sản xuất kinh doanh 11 tháng của Tổng Công ty cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến việc cổ phần hóa và kinh doanh đại trà xăng sinh học E5.

Tại buổi họp báo, thay mặt lãnh đạo PVOIL, Tổng giám đốc PVOIL Cao Hoài Dương đã thông báo tình hình sản xuất kinh doanh 11 tháng của PVOIL. Về cơ bản, các hoạt động sản xuất kinh doanh của PVOIL đều diễn ra ổn định, nhiều chỉ tiêu kế hoạch cả năm đã được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Đặc biệt, PVOIL là một trong 4 đơn vị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn thành kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính trước 1 tháng với việc 11 tháng doanh thu hợp nhất vượt 52% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế vượt 17% kế hoạch năm; nộp NSNN vượt 40% kế hoạch năm.

Tổng giám đốc PVOIL Cao Hoài Dương trả lời tại buổi họp báo

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 33.010
Xăng E5 RON 92-II 31.730
Dầu DO 0,05S-II 29.600
Giá từ 15h00 ngày 13/06/2022

Giá dầu thế giới