Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15 giờ ngày 23/07/2018 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15 giờ ngày 23/07/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 5778/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 23/07/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15 giờ ngày 23/07/2018 như sau:

TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 23/07/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
21.370
21.370
0
 
2  Xăng Ron 95-III
21.170
21.170
0
 
3  Xăng E5 Ron 92-II 19.610
19.610
0
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 17.500
17.290
-210
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 17.400
17.240
-210
 
6
 Dầu KO 16.240
16.170
-70
 
7
 Dầu FO 3%S 14.900
14.900
  0
8  Dầu FO 3,5%S 14.750
14.750
  0
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
PVOIL News

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới