Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

Ngày 29/12/2017, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017, triển khai kế hoạch và Hội nghị người lao động năm 2018.

Tham dự Hội nghị, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đồng chí Nguyễn Vũ Trường Sơn – Phó Bí thư Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN; đồng chí Đinh Văn Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên; đồng chí Nguyễn Sinh Khang – Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về phía Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) có đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Cao Hoài Dương – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Đoàn Duy Công – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Hội nghị còn có sự tham gia của Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, các đồng chí nguyên lãnh đạo PVOIL và gần 400 đồng chí là đại biểu hội nghị tổng kết công tác Đảng, và đại biểu đại diện cho 6.000 CBCNV.

 

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Lê Xuân Trình – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ Tổng công ty và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty. Báo cáo nêu rõ, trong năm 2017 Đảng ủy Tổng công ty đã bám sát nghị quyết Đảng ủy và nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của Tổng công ty thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017.

Đồng thời, Đảng ủy PVOIL đã lãnh đạo hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu Chiến binh Tổng công ty phát huy được vai trò và sức mạnh của đoàn thể chính trị – xã hội, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, thực hiện an sinh xã hội và nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước. Công tác an sinh xã hội được duy trì với nhiều hoạt động ý nghĩa góp phần xây dựng văn hóa và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng của người lao động PVOIL.

 

Đồng chí Lê Xuân Trình – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc PVOIL báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Tổng công ty

Đồng chí Cao Hoài Dương – Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo nhấn mạnh, năm 2017 là năm thứ hai PVOIL thực hiện kế hoạch 05 năm giai đoạn 2016 – 2020, với nhiệm vụ đẩy mạnh tái cấu trúc đổi mới doanh nghiệp, triển khai cổ phần hóa theo kế hoạch được Tập đoàn phê duyệt; tiếp tục phát triển về chiều sâu, nâng cao năng lực quản trị và năng lực cạnh tranh…

 

Đồng chí Cao Hoài Dương – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

PVOIL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bán dầu thô an toàn, hiệu quả với khối lượng đạt 13,4 triệu tấn, hoàn thành 100% kế hoạch. Cung cấp dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất ước đạt 6,1 triệu tấn từ nguồn nội địa, hoàn thành 114% kế hoạch và thực hiện nhập khẩu 0,64 triệu tấn, hoàn thành 182% kế hoạch.

Về lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xăng dầu trong năm 2017, PVOIL đã mua xăng dầu của BSR ước đạt 1 triệu 409 nghìn m3, khối lượng nhập khẩu xăng dầu ước đạt 1 triệu 329 nghìn m3. PVOIL tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phạm vi sản xuất pha chế xăng dầu trên phạm vi cả nước để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong hệ thống. Tổng sản lượng sản xuất ước đạt 700 nghìn m3/tấn, hoàn thành 124% kế hoạch năm 2017.

Doanh thu hợp nhất của PVOIL năm 2017 ước đạt 56 nghìn tỷ đồng (165% kế hoạch năm). PVOIL đã hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi nhuận, kết quả lợi nhuận Công ty mẹ ước đạt 325 tỷ đồng; lợi nhuận các công ty con ước đạt 154 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 405 tỷ đồng, hoàn thành 125% kế hoạch năm nếu tính khoản thuế form D đang chờ hoàn thì lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 540 tỷ đồng, hoàn thành 166% kế hoạch năm. Nộp ngân sách nhà nước toàn hệ thống ước đạt 8,1 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 142% kế hoạch năm 2017. Công tác đầu tư các dự án trọng điểm tiếp tục được PVOIL quan tâm và đẩy mạnh triển khai.

Đối với công tác cổ phần hóa PVOIL, ngày 08/12/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1979/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty mẹ – Tổng công ty Dầu Việt Nam. Theo đó, vốn điều lệ được xác định là 10.342 tỷ đồng, cơ cấu vốn điều lệ bán đến 64,9% cho các cổ đông, bao gồm: cổ đông chiến lược: 44,72%, đấu giá công khai (IPO): 20%, bán ưu đãi cho CBCNV: 0,18%, cổ phần nhà nước (Petrovietnam): 35,1%. Tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài là 49% tổng vốn điều lệ.

PVOIL đã xác định ngày tổ chức “Hội thảo cơ hội đầu tư cổ phiếu PVOIL” (Roadshow) tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 11/01/2018 và tại TP Hà Nội vào ngày 12/01/2018. Thời gian tổ chức IPO là ngày 25/01/2018.

Như vậy trong bối cảnh khó khăn do sự biến động liên tục của giá dầu thô, cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, PVOIL đã duy trì ổn định hệ thống phân phối, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. Đây là động lực để PVOIL hướng đến năm 2018 với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu: sản lượng sản xuất xăng dầu 854 nghìn m3, sản lượng kinh doanh xăng dầu 3,15 triệu m3/tấn, tổng doanh thu hợp nhất 41 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 340 tỷ đồng và nộp NSNN toàn hệ thống 7,2 nghìn tỷ đồng.

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới