Quyết định tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

Ngày 24/9/2019, HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã ra Quyết định số 1142/QĐ-HĐQT về việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

Quý cổ đông có thể download Quyết định tại đây: Download

Quyết định Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới