Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
Thông báo giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

Thông báo giao dịch cổ phiếu trên sàn Upcom

Ngày 08/02/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 86/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định

Ngày 08/02/2017 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Quyết định số 86/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định; theo đó Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định được chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu tại sàn giao dịch Upcom với các nội dung sau:
– Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
– Mã chứng khoán PND
– Mênh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 6.666.666 cổ phiếu
– Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 66.666.660.000 đồng
Cùng ngày 08/02/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng đã có văn bản số 155/TB-SGDHN thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định với các nội dung sau:
– Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định
– Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
– Mã chứng khoán PND
– Mênh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
– Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 6.666.666 cổ phiếu
– Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 66.666.660.000 đồng
– Ngày giao dịch: Thứ Hai, ngày 20/02/2017
– Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 11.100 đồng/cổ phiếu

Vậy PV OIL Nam Định thông báo và đề nghị các cổ đông của Công ty liên hệ với Công ty để được hướng dẫn thay đổi/cấp mới Giấy chứng nhận cổ phần.

Các tài liệu liên quan mời quý cổ đông download tại đây: Download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới