Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty

Căn cứ Nghị quyết số 764/NQ-HĐQT ngày 24/5/2022 của HĐQT Công ty về việc “thông qua một số nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định”;

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đề nghị các quý cổ đông của Công ty xem xét, cho ý kiến về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, cụ thể:

1/ Chức vụ bầu: Thành viên HĐQT, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty

2/ Lý lịch trích ngang:

  • Họ tên người được giới thiệu bầu: Nguyễn Mậu Dũng
  • Sinh ngày: 02/01/1968
  • Quê quán: Thạnh Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh
  • Địa chỉ thường trú: Căn hộ A2801 Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  • Đại diện cho Cổ đông: Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP

Các tài liệu có liên quan mời quý cổ đông download tại đây: Download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới