PVOIL

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Quyết định số: 627/QĐ-TTg ngày 18/05/2009;
Cờ thi đua Bộ Công an tặng thưởng về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quyết định số: 45/QĐ-KTBCA ngày 20/04/2009;
Bằng khen Bộ Tài nguyên Môi trường về thành tích trong sự nghiệp bảo vệ môi trường. Quyết định số: 2061/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2009.
Bằng khen Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Quyết định số 2171/QĐ-DVN ngày 04/01/2009

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới