PVOIL Nam Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023

Ngày 19/12/2022, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và Hội nghị người lao động năm 2023.

Về dự Hội nghị, Ngoài ban lãnh đạo Công ty, các đồng chí là Đảng viên và cán bộ chủ chốt, các đại biểu từ các đơn vị còn có sự tham dự của ông Nguyễn Mậu Dũng – thành viên HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam, chủ tịch HĐQT PVOIL Nam Định.

Hội nghị đã nghe các báo cáo:

 • Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và Bản kiểm điểm của BCH Đảng bộ do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy trình bày;
 • Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 do đồng chí Trưởng phòng Kế hoạch – Đầu tư và An toàn trình bày;
 • Báo cáo tổng kết thực hiện TƯLĐTT và các nội quy, quy chế do đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày;
 • Báo cáo số liệu quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 do đồng chí Kế toán trưởng trình bày;
 • Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023 do đồng chí Chủ tịch Công đoàn trình bày.

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận đóng góp vào các báo cáo trên của các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã khen thưởng các đơn vị/cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022.

Hội nghị đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2022 như sau:

 • Doanh thu:                              1.987 tỷ đồng
 • Sản lượng xăng dầu:              128.000 m3
 • Lợi nhuận trước thuế:             5 tỷ đồng
 • Nộp ngân sách Nhà nước:      342 tỷ đồng
 • Thu nhập bình quân: 10,03 triệu đồng/người/tháng
 • Chỉ tiêu đầu tư phát triển CHXD: Phát triển mới 01 Cửa hàng xăng dầu;
 • Đảm bảo an toàn mọi mặt đặc biệt là PCCN, an toàn vốn và con người.

Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty hãy đoàn kết, phát huy truyền thống của những năm qua, tập trung mọi sức lực, trí tuệ để hoàn thành tốt những mục tiêu năm 2023 đã đề ra.

Sau đây là một vài hình ảnh tại Hội nghị:

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 23.600
Xăng E5 RON 92-II 22.760
Dầu DO 0,05S-II 22.970
Giá từ 19h00 ngày 30/01/2023

Giá dầu thế giới