PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
  • Thời gian thực hiện: 24/04/2022
  • Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Quý cổ đông có thể download tài liệu tại đây: download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 33.010
Xăng E5 RON 92-II 31.730
Dầu DO 0,05S-II 29.600
Giá từ 15h00 ngày 13/06/2022

Giá dầu thế giới