Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 08/05/2018 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu từ 15h00 phút ngày 08/05/2018

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 3585/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 08/05/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, PVOIL quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút ngày 08/05/2018 như sau:

TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 08/05/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
20.700
21.110
410
 
2  Xăng Ron 95-III
20.500
20.910
410
 
3  Xăng E5 Ron 92-II 18.930
19.440
510
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 16.780
17.150
370
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 16.730
17.100
370
 
6
 Dầu KO 15.580
15.910
330
 
7
 Dầu FO 3%S 13.510
13.900
  390
8  Dầu FO 3,5%S 12.360
13.750
  390
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)
PVOIL News

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới