Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 10/1/2018 tại TP. HCM, Công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Về phía Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, có đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha – Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng các đồng chí đại diện các Ban chuyên môn Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về phía PVOIL, có đồng chí Cao Hoài Dương – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Lê Xuân Trình – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Phạm Thành Vinh – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Đăng Trình – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Kế toán trưởng Tổng công ty cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cùng 194 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6.000 đoàn viên công đoàn Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Công đoàn PVOIL tổ chức Đại hội lần thứ III, với mục tiêu hoạt động trong nhiệm kỳ 2018-2023: “Tăng cường công tác tham gia quản lý, nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn, tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đảm bảo an toàn lao động. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, công tác an sinh xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCNV; xây dựng đội ngũ CBCNV có phẩm chất đạo đức và lập trường chính trị vững vàng, chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần đưa PVOIL tăng tốc, phát triển bền vững”.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn khoá II (nhiệm kỳ 2014-2017) và phương hướng, nhiệm vụ khoá III (2018-2023); báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành, qua đó đã tổng kết đánh giá những mặt ưu điểm cũng như khuyết điểm, những hạn chế cần khắc phục; bầu chọn những cán bộ Công đoàn đủ tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất đạo đức tham gia Ban chấp hành để lãnh đạo công tác Công đoàn PVOIL khoá III (nhiệm kỳ 2018-2023).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam và đồng chí Cao Hoài Dương – Tổng Giám đốc PVOIL biểu dương và đánh giá cao đội ngũ CBCNV-NLĐ đã nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo, đạt nhiều thành tích trong lao động sản xuất, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần quan trọng xây dựng PVOIL trở thành một đơn vị mạnh trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Căn cứ tình hình thực tiễn, đồng chí Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu trong nhiệm kỳ mới Ban Chấp hành Công đoàn PVOIL tiếp tục làm tốt các nhiệm vụ, góp phần xây dựng PVOIL tăng tốc phát triển:

Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ đoàn viên người lao động, giúp bồi đắp niềm tin, lòng tự hào của người lao động dầu khí, thống nhất về tư tưởng và hành động. Trong đó, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để tăng tính hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

Nhiệm vụ rất quan trọng và là trọng tâm của nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn tham gia có hiệu quả trong quá trình tái cấu trúc tổng công ty; tham gia xây dựng nội quy – quy chế, chế độ chính sách dành cho NLĐ, đảm bảo sự hài hoà lợi ích.

Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chú trọng công tác tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình xuất sắc trong lao động sản xuất.

Công đoàn tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức các hoạt động phong trào văn – thể – mỹ; tham gia xây dựng và phát triển văn hoá “Một PVOIL”, góp phần lan toả văn hoá PVOIL thấm sâu đến từng người lao động.

Phải đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao kỹ năng, kiến thức, phương pháp, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đây là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của tổ chức Công đoàn.

“Với vị thế là một trong những đơn vị cốt lõi của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cùng với sự ủng hộ rất lớn của Ban thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc cộng ty với tinh thần, nhiệt huyết, trách nhiệm của Ban Chấp hành khóa mới và sự nỗ lực của gần 6.000 đoàn viên – người lao động, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tin tưởng Công đoàn PVOIL sẽ ghi thêm nhiều thành tích mới, đóng góp tích cực vào phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn Dầu khí Việt Nam, xứng đáng với niềm tin và sự mong đợi của toàn thể người lao động” – Chủ tịch Công đoàn Dầu Khí Việt Nam nhấn mạnh.

Đồng chí Cao Hoài Dương – Tổng Giám đốc PVOIL nhấn mạnh nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ có nhiều thay đổi về chất sau khi PVOIL cổ phần hoá, đặt ra nhiều yêu cầu với tổ chức công đoàn, đòi hỏi thủ lĩnh Công đoàn và các cán bộ Công đoàn phải rất bản lĩnh, thông hiểu luật pháp để trong quá trình hoạt động có thể đối thoại, đàm phán, thuyết phục… người sử dụng lao động (nhà đầu tư) nhằm đảm bảo sự hài hoà, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

Nhân dịp này, Công đoàn Dầu Khí Việt Nam đã khen thưởng 01 tập thể và 08 cá nhân, Công đoàn PVOIL khen thưởng 42 cán bộ Công đoàn và 38 đoàn viên đã có nhiều thành tích và đóng góp cho công tác Công đoàn và hoạt động phong trào của người lao động trong nhiệm kỳ 2014-2017.

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 33.010
Xăng E5 RON 92-II 31.730
Dầu DO 0,05S-II 29.600
Giá từ 15h00 ngày 13/06/2022

Giá dầu thế giới