Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định thay đổi giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp

Ngày 19/12/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định đã cấp lại (thay đổi lần thứ 5) Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp của Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định.

Nội dung thay đổi lần này liên quan đến địa chỉ trụ sở chính của Công ty, do Quyết định của UBND Thành phố Nam Định thay đổi tên “Ngõ Dầu khí – đường Giải Phóng” thành “Đường Phùng Khắc Khoan”, nên địa chỉ trụ sở chính của Công ty được cập nhật cho phù hợp.

Địa chỉ cũ: Số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, Phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Địa chỉ mới: Số 36 đường Phùng Khắc Khoan, phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Tài liệu kèm theo: download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.390
Xăng E5 RON 92-II 23.060
Dầu DO 0,05S-II 22.370
Giá từ 15h00 ngày 01/11/2023

Giá dầu thế giới