Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
CB-CNV PVOIL Nam Định tích cực tham gia ngày hội “Những giọt máu hồng” 2019 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

CB-CNV PVOIL Nam Định tích cực tham gia ngày hội “Những giọt máu hồng” 2019

Thực hiện kế hoạch của BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Nam Định, Công đoàn phối hợp với  Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã tổ chức vận động CB-CNV Công ty tích cực tham gia hoạt động rất ý nghĩa này.

Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm mà PVOIL Nam Định là đơn vị rất tích cực tham gia, nhằm phát huy truyền thống nhân ái, tính nhân văn nghĩa cử cao đẹp của Hiến máu tình nguyện.

Sau đây là một vài hình ảnh của Ngay hội “Những giọt máu hồng” 2019:

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới