PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Quý cổ đông mời download tài liệu tại đây: Download

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 33.010
Xăng E5 RON 92-II 31.730
Dầu DO 0,05S-II 29.600
Giá từ 15h00 ngày 13/06/2022

Giá dầu thế giới