Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên BCTC năm 2018

Giải trình ý kiến ngoại trừ của Công ty kiểm toán trên BCTC năm 20178

 

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 26.250
Xăng E5 RON 92-II 24.670
Dầu DO 0,05S-II 24.060
Giá từ 16h00 ngày 21/9/2023

Giá dầu thế giới