Báo cáo tài chính năm 2015

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định trân trọng gửi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo đường dẫn dưới đây.

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 33.010
Xăng E5 RON 92-II 31.730
Dầu DO 0,05S-II 29.600
Giá từ 15h00 ngày 13/06/2022

Giá dầu thế giới