Báo cáo tài chính năm 2015

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định trân trọng gửi đến quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán theo đường dẫn dưới đây.

Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-bao_cao_tai_chinh.php on line 86

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới