Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký cổ phiếu tập trung

Hiện nay Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đang thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký giao dịch tại thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM).

Hiện nay Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đang thực hiện các thủ tục pháp lý để đăng ký giao dịch tại thị trường giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCOM), trong đó có việc chốt danh sách cổ đông tại thời điểm 16g00 ngày 14/12/2016. Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần, hoặc điều chỉnh , bổ sung thông tin cổ đông kính đề nghị liên hệ làm thủ tục trước 16h00 ngày 14/12/2016. Sau thời điểm trên, Công ty sẽ dừng mọi thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày cổ phiếu công ty được chính thức hoàn tất các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Thông báo Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới