Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát

HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1/ Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với ông: Vũ Văn Nghị

Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Văn Nghị có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2/ Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông: Trần Đức Hùng, sinh ngày 09/03/1975, trình độ: cử nhân kế toán và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định.

Tài liệu gửi kèm gồm có:

  • Công văn số 1205/DKNĐ-HĐQT ngày 30/11/2020 đề nghị cho ý kiến về việc đề nghị cho ý kiến v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
  • Công văn số 6404/DVN-TCNS ngày 30/10/2020 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát PVOIL Nam Định.
  • Sơ yếu lý lịch của ứng viên
  • Phiếu xin ý kiến cổ đông
  • Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Quý cổ đông có thể download bộ tài liệu tại đây: download

Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới