Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

1/ Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông: Hoàng Nguyên Thanh

2/ Bầu ông: Tôn Quốc Bình, sinh ngày 10/5/1971, trình độ: cử nhân kinh tế ngoại thương giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định

Tài liệu gửi kèm gồm có:

  • Công văn số 875/DKNĐ-HĐQT ngày 18/9/2020 đề nghị cho ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
  • Công văn số 4896/DVN-TCNS ngày 14/8/2020 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi người đại diện PVOIL tham gia quản lý PVOIL Nam Định.
  • Sơ yếu lý lịch của ứng viên
  • Phiếu xin ý kiến cổ đông
  • Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Quý cổ đông có thể download bộ tài liệu tại đây: download

Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới