Quyết định tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

Ngày 24/9/2019, HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã ra Quyết định số 1142/QĐ-HĐQT về việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

Quý cổ đông có thể download Quyết định tại đây: Download

Quyết định Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 30.570
Xăng E5 RON 92-II 29.520
Dầu DO 0,05S-II 27.180
Giá từ 15h00 ngày 01/05/2022

Giá dầu thế giới