Quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Căn cứ Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên 2018, ngày 29/5/2018, HĐQT Công ty đã có Quyết định số 498/QĐ-HĐQT chỉ định đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 là Công ty TNHH kiểm toán An Việt

Quyết định Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 26.250
Xăng E5 RON 92-II 24.670
Dầu DO 0,05S-II 24.060
Giá từ 16h00 ngày 21/9/2023

Giá dầu thế giới