PVOIL Nam Định thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty

Ngày 17/8/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã có các Quyết định về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty như sau:

1/ Miễn nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty đối với ông Hoàng Nguyên Thanh để nhận nhiệm vụ mới

2/ Bổ nhiệm ông Tôn Quốc Bình, sinh ngày 10/05/1971 giữ chức vụ Giám đốc Công ty.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/08/2020.

Quý cổ đông có thể download tài liệu và các quyết định liên quan tại đây: download

Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới