PVOIL Nam Định bầu thay thế thành viên HĐQT

Ngày 1/10/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã có Nghị quyết số 930/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh “Thành viên HĐQT” đối với:

– Họ tên người miễn nhiệm: Hoàng Nguyên Thanh

– Lý do miễn nhiệm: Ông Hoàng Nguyên Thanh được Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) quyết định thôi làm người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Nam Định và điều động ông Thanh nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.

2/ Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty:

– Họ tên người được bầu: Tôn Quốc Bình

– Sinh ngày: 10/05/1971

– Quê quán: huyện Hương Thủy – Thừa Thiên Huế

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương

– Đại diện cho cổ đông: Tổng Công ty Dầu Việt Nam.

 

Quý cổ đông download tài liệu tại đây: download

Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới