PV OIL Nam Định thay đổi nhân sự lãnh đạo

Vừa qua, PV OIL Nam Định đã có sự thay đổi nhân sự lãnh đạo là chủ tịch HĐQT. Việc thay đổi được thực hiện bằng cách lấy ý kiến văn bản của các cổ đông theo đúng trình tự của pháp luật

Căn cứ văn bản giới thiệu nhân sự của Tổng Công ty Dầu Việt Nam, PV OIL Nam Định đã tiến hành lấy ý kiến văn bản của các cổ đông về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo Công ty. Theo kết quả lấy ý kiến, ông Nguyễn Ngọc Phúc đã được bầu làm thành viên HĐQT thay thế cho ông Nguyễn Xuân Quyền nghỉ chế độ kể từ ngày 6/12/2016. Ngay sau đó, HĐQT Công ty đã họp và ra Nghị quyết bầu ông Nguyễn Ngọc Phúc làm chủ tịch HĐQT Công ty.

Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 26.250
Xăng E5 RON 92-II 24.670
Dầu DO 0,05S-II 24.060
Giá từ 16h00 ngày 21/9/2023

Giá dầu thế giới