Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018

Thực hiện Nghị quyết số 514/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; PVOIL Nam Định chính thức phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông.

Quý cổ đông quan tâm có thể download phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại đây: download

Thông báo Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới