Nghị quyết thông qua công tác nhân sự HĐQT

Ngày 17/5/2021, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 575/NQ-HĐQT Về việc thông qua một số vấn đề liên quan đến công tác nhân sự HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định, với các nội dung sau:

  1. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Phúc, đồng thời triển khai thực hiện các thủ tục  trình ĐHĐCĐ để miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Phúc (do ông Phúc không còn là người đại diện phần vốn của PVOIL tại Công ty và sẽ nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/7/2021).
  2. Giao quyền điều hành HĐQT cho ông Tôn Quốc Bình – thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Quý cổ đông có thể download tài liệu tại đây: download

Thông báo Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 26.250
Xăng E5 RON 92-II 24.670
Dầu DO 0,05S-II 24.060
Giá từ 16h00 ngày 21/9/2023

Giá dầu thế giới