Thông báo chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

– Ngày chốt danh sách: 20/11/2019

– Ngày thực hiện: 05/12/2019

– Nội dung: lấy ý kiến cổ đông về các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

 

Download

Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới