Công bố thông tin ký Hợp đồng với người liên quan đến người nội bộ

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định công bố thông tin về việc ký Hợp đồng với Người có liên quan đến người nội bộ (bà Phạm Minh Hà) về việc thuê xe ô tô con.

Quý cổ đông quan tâm có thể download tài liệu (kèm theo)

Thông báo Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 93

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới