Công bố thông tin “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022”

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định công bố thông tin “Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022”

Quý cổ đông download tài liệu tại đây: Download

Tài liệu Tải về

Đại hội cổ đông

Báo cáo tài chính

Điều lệ Công ty

Các báo cáo khác


Warning: Undefined variable $orig_post in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/single-thong_bao.php on line 85

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới