PVOIL tổ chức IPO thành công

PVOIL tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), giá đấu thành công bình quân là 20.196 đồng/ cổ phần.

Vào lúc 08g30 ngày 25/01/2018, phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của PVOIL được tiến hành tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Mở đầu chương trình, Ông Đinh Văn Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa PVOIL phát biểu khai mạc cho sự kiện quan trọng này. Ông Cao Hoài Dương – Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc PVOIL phát biểu cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan Nhà nước, của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí, các cơ quan, tổ chức, nhà đầu tư, các cơ quan báo chí, tập thể người lao động PVOIL đã đồng hành cùng PVOIL trong suốt thời gian chuẩn bị công tác cổ phần hóa PVOIL.

Đúng 08g55 ngày 25/01/2018, các Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Lãnh đạo PVOIL, Lãnh đạo Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh tiến hành nghi thức đánh Cồng khai mạc phiên đấu giá, đánh dấu thời điểm đấu giá cổ phần của PVOIL chính thức bắt đầu.

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới