Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát

Căn cứ văn bản số 6404/DVN-TCNS ngày 30/10/2020 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát PVOIL Nam Định.

HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1/ Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát đối với ông: Vũ Văn Nghị

Lý do miễn nhiệm: Ông Vũ Văn Nghị có đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát thôi chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

2/ Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát đối với ông: Trần Đức Hùng, sinh ngày 09/03/1975, trình độ: cử nhân kế toán và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định.

Tài liệu gửi kèm gồm có:

  • Công văn số 1205/DKNĐ-HĐQT ngày 30/11/2020 đề nghị cho ý kiến về việc đề nghị cho ý kiến v/v miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.
  • Công văn số 6404/DVN-TCNS ngày 30/10/2020 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi Trưởng Ban kiểm soát PVOIL Nam Định.
  • Sơ yếu lý lịch của ứng viên
  • Phiếu xin ý kiến cổ đông
  • Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Quý cổ đông có thể download bộ tài liệu tại đây: download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới