PVOIL Nam Định xin ý kiến cổ đông về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT

Căn cứ văn bản số 4896/DVN-TCNS ngày 14/8/2020 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi người đại diện PVOIL tham gia quản lý PVOIL Nam Định.

HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT như sau:

1/ Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông: Hoàng Nguyên Thanh

2/ Bầu ông: Tôn Quốc Bình, sinh ngày 10/5/1971, trình độ: cử nhân kinh tế ngoại thương giữ chức vụ thành viên HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định

Tài liệu gửi kèm gồm có:

  • Công văn số 875/DKNĐ-HĐQT ngày 18/9/2020 đề nghị cho ý kiến về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT
  • Công văn số 4896/DVN-TCNS ngày 14/8/2020 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam về việc thay đổi người đại diện PVOIL tham gia quản lý PVOIL Nam Định.
  • Sơ yếu lý lịch của ứng viên
  • Phiếu xin ý kiến cổ đông
  • Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Quý cổ đông có thể download bộ tài liệu tại đây: download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới