Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động SXKD năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021

Ngày 18/12/2020, Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và Hội nghị người lao động năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo Công ty: Đồng chí Tôn Quốc Bình – bí thư Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – chủ tịch HĐQT Công ty và 77 Đảng viên, đại biểu đã về dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các báo cáo:

 • Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và Bản kiểm điểm của BCH Đảng bộ ;
 • Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 • Báo cáo tổng kết thực hiện TƯLĐTT và các nội quy, quy chế;
 • Báo cáo số liệu quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2020;
 • Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phát động phong trào thi đua năm 2021.

Hội nghị cũng đã nghe các tham luận đóng góp vào các báo cáo trên của các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã khen thưởng các đơn vị/cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Hội nghị đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2021 như sau:

 • Doanh thu:                              926 tỷ đồng
 • Sản lượng xăng dầu:              95.000 m3
 • Lợi nhuận trước thuế:             4 tỷ đồng
 • Nộp ngân sách Nhà nước:      230 tỷ đồng
 • Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng
 • Chỉ tiêu đầu tư phát triển CHXD: Phát triển mới 01 Cửa hàng xăng dầu;
 • Đảm bảo an toàn mọi mặt đặc biệt là PCCN, an toàn vốn và con người.

Hội nghị kêu gọi toàn thể CBCNV Công ty hãy đoàn kết, phát huy truyền thống của những năm qua, tập trung mọi sức lực, trí tuệ để hoàn thành tốt những mục tiêu năm 2020 đã đề ra.

Sau đây là một vài hình ảnh tại Hội nghị

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.060
Xăng E5 RON 92-II 22.910
Dầu DO 0,05S-II 21.320
Giá từ 15h00 ngày 22/2/2024

Giá dầu thế giới