PVOIL Nam Định tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

Ngày 24/9/2019, HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã ra Quyết định số 1142/QĐ-HĐQT về việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

Quý cổ đông có thể download Quyết định tại đây: Download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới