PVOIL Nam Định tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

Ngày 24/9/2019, HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã ra Quyết định số 1142/QĐ-HĐQT về việc tạm hoãn chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

Quý cổ đông có thể download Quyết định tại đây: Download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 20.120
Xăng E5 RON 92-II 19.260
Dầu DO 0,05S-II 15.060
Giá từ 15h00 ngày 30/01/2020

 

 

 

Giá dầu thế giới