Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định lấy ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định lấy ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Nghị quyết 476/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, PVOIL Nam Định tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1/ Số lượng người được bầu: 02 người.

2/ Chức danh được bầu: Thành viên Ban kiểm soát.

3/ Họ và tên người được bầu:

a- Đỗ Thu Hường

– Ngày sinh: 25/09/1973

– Địa chỉ: P501 C8 Nghĩa Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, cử nhân luật.

– Đại diện cho cổ đông: Công ty cổ phần Đầu tư Xăng dầu Việt Nam

 b- Chu Đình Phúc

– Ngày sinh: 31/08/1979

– Địa chỉ: Xóm 9, thôn Duyên Phúc, xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

– Đại diện cho cổ đông: Tổng công ty Dầu Việt Nam-CTCP

Quý cổ đông có thể download tài liệu tại đây: Download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới