Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định diễn tập phương án chữa cháy phối hợp - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định diễn tập phương án chữa cháy phối hợp

Thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi bổ sung năm 2013; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; Thông tư số 66/2014 ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014.

Ngày  28 tháng 9 năm 2018. Công ty CP xăng dầu Dầu khí Nam Định phối hợp với Phòng cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Nam Định tổ chức diễn tập phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng định kỳ năm 2018 tại Kho trung chuyển SPDK Nam Định.

Diễn tập phương án chữa cháy phối hợp là một hoạt động định kỳ theo quy định của luật phòng cháy chữa cháy. Thông qua diễn tập phương án chữa cháy nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng phòng cháy chữa cháy của Công ty với lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nam Định trong giải quyết các tình huống cháy, nổ xảy ra. Chủ động phòng ngừa và nâng cao ý thức, khả năng xử lý tình huống cháy, nổ nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân, đồng thời đây là một hoạt động tuyên truyền hiệu quả, sinh động, thiết thực đến toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã đến dự và chỉ đạo diễn tập.

Sau đây là 1 vài hình ảnh của cuộc diễn tập:

 

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.390
Xăng E5 RON 92-II 23.060
Dầu DO 0,05S-II 22.370
Giá từ 15h00 ngày 01/11/2023

Giá dầu thế giới