Warning: Attempt to read property "slug" on string in /home/baoholao/public_html/pvoilnamdinh.com.vn/wp-content/themes/tuv2401vs2/functions.php on line 272
PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 - Công ty CP Xăng dầu dầu khí Nam Định

PVOIL Nam Định công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022

Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định công bố thông tin về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
  • Thời gian thực hiện: 24/04/2022
  • Địa điểm họp: Trụ sở Công ty, số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Quý cổ đông có thể download tài liệu tại đây: download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 22.400
Xăng E5 RON 92-II 21.560
Dầu DO 0,05S-II 19.800
Giá từ 15h00 ngày 06/06/2024

Giá dầu thế giới