PVOIL Nam Định bầu thay thế thành viên HĐQT

Ngày 1/10/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Nam Định đã có Nghị quyết số 930/NQ-ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

1/ Miễn nhiệm chức danh “Thành viên HĐQT” đối với:

– Họ tên người miễn nhiệm: Hoàng Nguyên Thanh

– Lý do miễn nhiệm: Ông Hoàng Nguyên Thanh được Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) quyết định thôi làm người đại diện phần vốn của PVOIL tại PVOIL Nam Định và điều động ông Thanh nhận nhiệm vụ tại đơn vị khác.

2/ Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty:

– Họ tên người được bầu: Tôn Quốc Bình

– Sinh ngày: 10/05/1971

– Quê quán: huyện Hương Thủy – Thừa Thiên Huế

– Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương

– Đại diện cho cổ đông: Tổng Công ty Dầu Việt Nam.

Quý cổ đông quan tâm có thể download tài liệu tại đây: download

Giá dầu trong nước

Xăng RON 95-III 24.250
Xăng E5 RON 92-II 23.120
Dầu DO 0,05S-II 25.290
Giá từ 15h00 ngày 21/11/2022

Giá dầu thế giới