PVOIL giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ- CP của Chính phủ ngày 03/9/2014;

Căn cứ công văn số 1757/BCT-TTTN của Bộ Công thương ngày 08/03/2018 về việc điều hành kinh doanh xăng, dầu. PVOIL Quyết định điều chỉnh giá bán lẻ, bán buôn xăng dầu trong hệ thống từ 15h00 phút, ngày 08/03/2018 như sau:

TT Mặt hàng Giá cũ Giá điều chỉnh ngày 08/03/2018 Chênh lệch giá điều chỉnh
(tăng/giảm)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn (Đồng/kg) Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
Giá bán lẻ
(Đồng/lít thực tế)
Giá bán buôn
(Đồng/kg)
1  Xăng Ron 95-IV
20.180
20.180
0
 
2  Xăng Ron 95-III
19.980
19.980
0
 
3  Xăng E5 Ron 92-II 18.340
18.340
0
 
4
 Dầu DO 0,005S-IV 15.760
15.760
0
 
5
 Dầu DO 0,05S-II 15.710
15.710
0
 
6
 Dầu KO 14.560
14.560
0
 
7
 Dầu FO 3%S 12.670
12.670
  0
8  Dầu FO 3,5%S 12.520
12.520
  0
( Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)

 

PVOIL News

Giá dầu trong nước

 

Xăng RON 95-IV 21.260
Xăng RON 95-III 21.060
Xăng E5 RON 92-II 19.600
Dầu DO 0,005S-IV 18.590
Dầu DO 0,05S-II 18.540
Giá từ 15h00 ngày 06/11/2018

Giá dầu thế giới